วิธีการติดตั้ง MS Outlook 2007 สำหรับผู้ที่ใช้ Microsoft Outlook

มีคุณลูกค้าหลายท่านครับที่ถนัดและชอบใช้งาน Microsoft Office ซึ่งก็จะถามมาว่าอยากใช้ MS Outlook เช็คเมล์น่ะ แต่ว่าหน้าตาการติดตั้งมันต่างกับบทความก่อนหน้านี้ของ Outlook จัง วันนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่า MS Outlook กันดีกว่าครับ
 
1. เลือกที่เครื่องมือ จากนั้นเลือกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้..
 
 
2. คลิกที่แท็บอีเมล์
3. คลิกที่สร้าง.. 
4. เลือกบริการอีเมล์ที่ Microsoft Exchange , POP3,...
5. คลิก ถัดไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับ
 
6. คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องกำหนดการตั้งค่าเองตามรูป
7. คลิก ถัดไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับ
 
8. เลือกบริการอีเมล์ แบบอินเตอร์เน็ตอีเมล์
 
9. ใส่ชื่อที่คุณต้องการให้ผู้รับเห็นว่าส่งมาจากใคร
10. ใส่อีเมล์ address ที่คุณต้องการใช้ 
11. จดหมายขาเข้าและขาออกพิมพ์ mail.ชื่อเว็บไซต์ของคุณ
12. ใส่ชื่ออีเมล์ที่คุณต้องการใช้ login และ password ที่ได้รับมา
13. คลิกที่การตั้งค่าเพิ่มเติม...
 
14. เลือกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ส่งออก
15. คลิกถูกที่ช่อง เซิร์ฟเวอร์ขาออก(SMTP)ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
16. คลิกที่ตกลงเพื่อจบการตั้งค่านี้ครับ
17. คลิกที่ทดสอบ เพื่อทำการทดสอบรับส่งเมล์ ถ้าขั้นตอนทุกอย่างสมบูรณ์ คลิกที่ถัดไปได้เลยครับ
 
 
 
18. คลิกที่เสร็จสิ้นเพื่อจบขั้นตอนทั้งหมดครับ
 
การเช็คอีเมล์แบบนี้จะเป็นการดึงอีเมล์มาเก็บไว้ที่เครื่องของคุณครับ ข้อดีก็คือจะไม่ทำให้พื้นที่เมล์บน server เต็มครับกลับไปหน้าบทความ เลื่อนขึ้นข้างบน
 
© 2013 , RedJasmin Ltd.,Part. All rights reserved.
version 3.0